3D导航

       

实景导航       馆内导航系统包括3D和实景导航,可帮助读者快速了解医科馆布局、进行自身定位以及模拟导航线路。

       目前可以在预约导航一体机、微信服务号实景导航网站以及机器人复小白的导航界面上使用。